Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

Salaj František Ing.
Belušské Slatiny 130
018 61 Beluša
IČO: 31090753
DIČ: 1020519181
IČ DPH: SK1020519181
Telefón: 042/4625600
Fax: 042/4625600
Email: polnopotreby.belusa@gmail.com

Kontaktná osoba

Meno: Salaj František Ing.
Telefón: 042/4625600
Mobil/fax: 042/4625600
Email: polnopotreby.belusa@gmail.com
Zápis v registri: ŽO-98/06658/004 Sá
  Živnostenský register č.:728/98

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108, www.soi.sk